WaterRower

  • Produkty
  • Multimedia
  • FAQ
  • Kontakt

Desclimer


Desclimer - Zastrzeżenia Prawne oraz Polityka prywatności

 
Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte na stronach niniejszego serwisu zostały podane właściwie. Waterrower jako producent sprzętu sportowego mając na celu rozwój gamy produktowej, polepszanie parametrów technicznych , oraz  ich partnerzy handlowi, . nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy, niekompletność lub nieaktualność informacji oraz zastrzega sobie prawo do ich zmiany bez uprzedniego powiadomienia. Water-rower.pl  nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód poniesionych przez użytkowników serwisu lub osoby trzecie w związku z korzystaniem z serwisu. Użytkownik ponosi wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z serwisu.

   

OCHRONA PRYWATNOŚCI

  
Dane osobowe przekazywane serwisowi nie są udostępniane osobom trzecim.
Osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma wgląd i możliwość korekty swoich danych. Może również w każdym momencie żądać usunięcia danych z bazy serwisu Water-rower.pl

Administrator Water-rower.pl  może organizować konkursy dla Użytkowników serwisu . W takich przypadkach dane kontaktowe Użytkowników mogą być wykorzystywane do kontaktu z nimi (np. aby powiadomić ich o wygranej). Adresy Użytkowników mogą być dodawane do listy adresowej, wykorzystywanej przy promocji kolejnych konkursów i innych przedsięwzięć marketingowych. Skrócone bądź ocenzurowane nazwiska/Loginy zwycięzców oraz/lub ich adresy e-mail mogą ponadto być wykorzystane na stronie zwycięzców konkursów.

Water-Rower.pl prowadzi i administruje serwisem internetowym pod adresem www.water-rower.pl

  

PRAWA AUTORSKIE

  

Zawartość witryny (teksty, grafiki, loga, zdjęcia) oraz wszystkie jej fragmenty stanowią własność WaterRower, właściwych firm oraz autorów.Zawarte bna stronach Waterrower.pl treści są tłumaczeniem ich angielskich bądź niemieckich odpowiedników.Cała zawartość witryny(a w szczególności treść polska ) jest objęta ochroną, wynikającą z przepisów polskiego i międzynarodowego prawa autorskiego. Jakiekolwiek użycie materiałów zawartych w portalu bez zgody ich twórców jest zabronione.
Korzystanie z nazwy WaterRower, Water-Rower, znaku firmowego do reklamy (lub materiałów pokrewnych) jest zabronione a użycie wymaga pisemnej zgody firmy właściciela marki Waterrower lub jego odpowiednika w Polsce.

Wszystkie mechanizmy i oprogramowanie używane na tych stronach są własnością Waterrower lub są wykorzystywane na podstawie licencji, i są chronione prawami autorskimi i innymi.

 

DOSTĘP I KORZYSTANIE Z SERWISU

  

Strony lub ich części nie mogą być kopiowane, duplikowane, reprodukowane, sprzedawane, odsprzedawane, dystrybuowane, przekazywane, wyświetlane, przesyłane, przedrukowywane, sublicencjonowane, wykorzystywane w celach komercyjnych bez uprzedniego pisemnego zezwolenia Waterrower Polska .
Nie zezwala się na ramkowanie serwisu lub zastosowanie techniki ramkowania i wykorzystanie w takiej prezentacji znaków handlowych, loga lub innych informacji, będących własnością portalu (zdjęć, obrazków, tekstów, budowy, układu i kształtu stron) bez uprzedniego pisemnego zezwolenia Water-rower.pl

Udziela się ograniczonego, odwoływalnego, niewyłącznego prawa do tworzenia linku do strony serwisu Water-Rower.pl, o ile nie przedstawia on firmy Waterrower Polska lub WaterRower , firm współpracujących, produktów i usług w fałszywy, mylący lub poniżający sposób.
Nie zezwala się na wykorzystanie logo Waterrower, grafiki czy znaku towarowego, będących własnością Waterrower jako części linku, bez uprzedniego pisemnego zezwolenia firmy Waterrower.

Nie zezwala się na wykorzystanie serwisu w sposób, który naruszałby niniejsze warunki albo wszelkie obowiązujące prawa lub przepisy (między innymi dotyczące publicznych sieci komunikacyjnych), a także w sposób, który powoduje albo może spowodować uszkodzenie niniejszej witryny, przerwę w pracy lub zakłócenia w pracy.
Nie zezwala się na podejmowanie prób uzyskania nieuprawnionego dostępu - przez działania hakerskie - do dowolnej części niniejszej witryny, kont klientów ani wszelkich systemów komputerowych lub sieci przyłączonych do niniejszej witryny.
Nie zezwala się na gromadzenie lub podejmowanie prób gromadzenia informacji o klientach serwisu za pośrednictwem niniejszej witryny.

  

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

  

Serwis nie odpowiada za nieprawidłowości w zawartych w nim informacjach przekazywanych przez osoby i firmy zamieszczające własne materiały na stronach portalu.
Waterrower nie odpowiada za żadne straty mogące wyniknąć w następstwie używania serwisu czy informacji w nim zawartych.

Przed przystąpieniem do korzystania  osoba dla której trening bądź ćwiczenie na ergometrze wioślarskim  ma być stosowane zobowiązana jest do przeprowadzenia kompleksowych badań lekarskich celem ustalenia wszelkich zaleceń i przeciwwskazań co do użycia sprzętu, gdyż Waterrower.pl , dystrybutor ani przedstawiciele handlowi w Polsce reprezentujący Waterrower nie odpowiada za skutki zastosowania urządzeń bądź jakichkolwiek uszczerbków na zdrowiu  spowodowanych użyciem sprzętu Waterrower.

 

 

 
Produkcja 4kroki